Chủ đề và hoạt động của Kênh

Các trụ cột nội dung chính của Kênh

Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp hướng tới tạo lập và phát triển nền tảng để thúc đẩy văn hóa chất lượng của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở 4 trục nội dung chính như sau:

– Đảm bảo chất lượng.

– Kiểm định chất lượng.

– Xếp hạng và đối sánh chất lượng giáo dục.

– Quản trị trường học.

Các nhóm hoạt động chính của Kênh

– Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách;

– Xây dựng các báo cáo thường niên và đánh giá giáo dục;

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn theo chuyên đề;

– Bồi dưỡng và tăng cường năng lực liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn;

– Tôn vinh, ghi nhận, lan tỏa các gương điển hình và thực hành xuất sắc trong quản trị đại học và xây dựng văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trong cả nước.

Các sản phẩm chính của Kênh

– Các sự kiện: Hội nghị, hội thảo, triển lãm, diễn đàn.

– Báo cáo thường niên về chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp

– Hệ thống các công cụ: Học liệu, giải pháp, thực hành xuất sắc.

– Các chương trình đào tạo tập huấn về QTĐH, ĐBCL, KĐCL, đối sánh chất lượng và xếp hạng đại học, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy.

– Thông tin về các đề tài dự án, chương trình nghiên cứu hỗ trợ hoạt động QTĐH, ĐBCL, KĐCL.

– Các giải thưởng, chương trình khuyến khích, tôn vinh

– Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ.

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/