Hội thảo khoa học “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”

Trong những năm gần đây, công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời, đặt trong bối cảnh tự chủ đại học, việc triển khai những công tác này là một chỉ báo quan trọng của trách nhiệm giải trình mà mỗi cơ sở giáo dục phải thực hiện. Với ý nghĩa này, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” trực tuyến trên nền tảng Zoom, bắt đầu lúc 8h00, thứ Sáu, ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Hội thảo bao gồm 01 phiên toàn thể (với 03 báo cáo định hướng) và các phiên chuyên đề với 04 tiểu ban chuyên môn. 03 báo cáo mời của phiên toàn thể do các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học thực hiện, bao gồm: GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN, Nguyên Giám đốc ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức,Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, Nhà sáng lập hệ thống đối sánh UPM, nguyên Phó GĐ ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các tiểu ban chuyên môn ca Hội thảo bao gồm: Đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh tự chủ đại học; Kiểm định chất lượng giáo dục; Xếp hạng đại học; Đảm bảo chất lượng dạy và học. Mỗi tiểu ban sẽ có 3 báo cáo được chọn lọc từ 40 bài viết gửi tới Hội thảo để trình bày và các nội dung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan.

Đại biểu tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, nghiên cứu sinh và các cá nhân khác trên cả nước có mối quan tâm chung đối với giáo dục đại học nói chung và đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng.

Đây là diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia giáo dục đại học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ công tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học cùng làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác đảm bảo chất lượng; cập nhật và phổ biến các xu thế mới trong hoạt động đảm bảo – kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học; nhận diện thực trạng và đánh giá hiệu quả việc triển khai chính sách về tự chủ đại học, quản trị đại học nói chung, kiểm định – đảm bảo chất lượng và xếp hạng đại học nói riêng tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt trong hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học.

Tải về các file Báo cáo trình bày tại Hội thảo: https://drive.google.com/drive/folders/13s399ZNi9Iwailck8uYUxDipAdn50Mzk

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/