Khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Khóa 34, Đợt 3 – 2021

Nằm trong chuỗi hoạt động Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp, ngày 27/11/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (Đợt 3 – 2021). Thông qua hoạt động đào tạo và kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên hàng năm do ĐHQGHN giao, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) góp phần hỗ trợ cộng đồng các nhà quản lý, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp trong cả nước nâng cao năng lực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. hướng tới tạo lập và thúc đẩy văn hóa chất lượng trong các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu hoạt động của Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp đã được ĐHQGHN thiết lập.

Đây là khóa đào tạo kiểm định viên lần thứ 34 mà Trung tâm được ĐHQGHN giao thực hiện. Học viên tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đến từ các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đáp ứng các yêu cầu của Chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Tham dự lễ khai giảng có TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN. Về phía Trung tâm KĐCLGD có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách cùng các chuyên gia và giảng viên của Trung tâm KĐCLGD -ĐHQGHN.

TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT phát biểu tại buổi lễ khai giảng

TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm của ĐHQGHN và Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN trong hoạt động đào tạo kiểm định viên KĐCLGD, đồng thời nhấn mạnh các năng lực, phẩm chất của kiểm định viên cần đạt để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu KĐCL, cải tiến và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ đại học.

GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN phát biểu

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: với mục tiêu và kết quả đầu ra của khóa đào tạo, cùng với kinh nghiệm thực tiễn triển khai đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bảo đảm và KĐCLGD từ rất sớm, ĐHQGHN tin tưởng các học viên là cán bộ chủ chốt sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ có những đóng góp quan trọng trong các hoạt động đảm bảo chất lượng ở cơ sở giáo dục và tham gia hoạt động đánh giá, KĐCLGD, góp phần vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm của đất nước.

TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thay mặt đơn vị tổ chức khóa đào tạo phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh việc tham gia chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học hướng đến mục tiêu đào tạo đánh giá viên, kiểm định viên có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, tham gia các đoàn đánh giá ngoài, góp phần xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục.

GS.TS. Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaathay mặt học viên phát biểu

Thay mặt các học viên tham gia khóa học, GS.TS. Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa bày tỏ mong muốn và kỳ vọng sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ góp phần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cam kết sẽ chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của khóa học và nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt.

Khóa đào tạo Kiểm định viên KĐCLGD diễn ra từ ngày 20/11/2021, dự kiến kết thúc ngày 19/12/2021 và được tổ chức thành 3 Module. Trong đó, các học viên hoàn thành học tập Module A online từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2021, đợt học tập trung Module B từ ngày 27/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021 và Module C từ ngày 03/12 đến ngày 19/12/2021.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ Module B tại buổi khai giảng

Tin bài: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/