Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN tổ chức thành công Toạ đàm “Các vấn đề về kiểm định chất lượng giáo dục đại học và đề xuất các chính sách mới”

Ngày 20/02/2022, Trong khuôn khổ chương trình Phiên họp lần thứ XVI Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã phối hợp với Hội đồng tổ chức Toạ đàm giữa các Thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, các Kiểm định viên và đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học với chủ đề “Các vấn đề về kiểm định chất lượng giáo dục đại học và đề xuất các chính sách mới”. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến do Phó Giám đốc Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Tham dự Tọa đàm còn có: bà Trần Bích Huệ, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN, nguyên Giám đốc ĐHQGHN; GS. TS. Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN; GS. TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN; GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục; Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN và các thành viên Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm. Tọa đàm còn thu hút sự tham gia của của trên 80 đại biểu là kiểm định viên, chuyên gia đến từ các trường đại học trong nước, các nhà quản lý giáo dục, các cán bộ làm công tác ĐBCL của các cơ sở giáo dục đại học.

TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã đề cập đến bối cảnh KĐCLGD của Việt Nam sau một thời gian hình thành, phát triển hệ thống và hoạt động kể từ khi những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được kiểm định từ năm 2014 tới nay. Tọa đàm là diễn đàn để các chuyên gia, kiểm định viên, nhà quản trị đại học, quản lý giáo dục trao đổi những kinh nghiệm, thực hành trên cơ sở phân tích kết quả KĐCLGD, đồng thời cung cấp căn cứ để đề xuất các chính sách KĐCLGD trong giai đoạn tới. 

TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD khai mạc và chủ trì Toạ đàm

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu đã nghe 02 báo cáo đề dẫn quan trọng của Giáo sư Nguyễn Quý Thanh “Một số vấn đề về kiểm định chất lượng giáo dục và đề xuất chính sách kiểm định chất lượng giáo dục” và Giáo sư Mai Trọng Nhuận “Một số vấn đề từ kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo”. Đây cũng là các báo cáo từ các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án nghiên cứu cấp ĐHQGHN – nghiên cứu về tác động của KĐCLGD đối với hệ thống chính sách trong giáo dục đại học Việt Nam – do Trung tâm chủ trì. Những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong triển khai hoạt động kiểm định chất lượng kể từ khi thành lập các tổ chức kiểm định đầu tiên và đánh giá/kiểm định những cơ sở giáo dục đầu tiên trong giai đoạn 2013 – 2015, các nhóm vấn đề về: hệ thống các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế; năng lực của đội ngũ kiểm định viên; quy trình, công cụ và phương pháp kiểm định chất lượng và các vấn đề về chế tài hậu kiểm định… đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

GS. Nguyễn Quý Thanh trình bày Báo cáo đề dẫn tại Toạ đàm

Cũng tại Tọa đàm, một số vấn đề từ kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đã được phân tích, chia sẻ với các dữ liệu về kiểm định CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá được ban hành theo Thông tư 04/2016 của Bộ GD&ĐT đối với 348 CTĐT đại học và thạc sỹ thuộc 16 nhóm lĩnh vực ngành/chuyên ngành của 275 trường đại học công lập và 60 trường đại học tư thục trong cả nước. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp, sáng kiến đã được đề xuất nhằm phát triển chương trình đào tạo, đẩy mạnh kiểm định chất lượng hơn 6000 chương trình đào tạo ở Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt nhiều khuyến nghị chính sách với cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo đã được đưa ra.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận trình bày Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm

Bà Trần Bích Huệ, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu và chia sẻ một số thông tin liên quan tới các nội dung trao đổi tại Tọa đàm, một số văn bản và chính sách trong lĩnh vực kiểm định chất lượng đang được điều chỉnh, tạo hành lang pháp lý và giải quyết các vấn đề được thực tế đặt ra hiện nay. Theo đó, các vấn đề được quan tâm giải quyết bao gồm: tính độc lập của các tổ chức kiểm định, sự độc lập của Hội đồng KĐCLGD của các tổ chức kiểm định; các vấn đề về tài chính (đặc biệt là phí và mức phí); khung đảm bảo chất lượng (cơ sở giáo dục và CTĐT); năng lực của tổ chức kiểm định gắn với đội ngũ kiểm định viên; cũng như nhu cầu cần bổ sung đội ngũ kiểm định viên hiện tại với kế hoạch tổ chức thi tuyển kiểm định viên sắp tới do Cục Quản lý chất lượng tổ chức… 

Bà Trần Bích Huệ phát biểu tại Toạ đàm

Ngoài ra, các ý kiến của các đại biểu tham dự Tọa đàm đã đóng góp thêm bức tranh chung về thực tiễn KĐCLGD hiện nay và bổ sung nhiều gợi ý, giải pháp cũng như các khuyến nghị hữu ích về chính sách  cho các cơ quan liên quan trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

https://cea.vnu.edu.vn/article-Trung-tam-Kiem-dinh-chat-luong-giao-duc—DHQGHN-to-chuc-thanh-cong-Toa-dam-%E2%80%9CCac-van-de-ve-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-va-de-xuat-cac-chinh-sach-moi%E2%80%9D-16685-1243.html

Theo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/