Khai mạc khóa đào tạo quốc tế về thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

Sáng ngày 24/7/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN (Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN) đã phối hợp với Mạng lưới các tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE) tổ chức khai mạc Khóa đào tạo về thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cho đội ngũ kiểm định viên và giảng viên đại học của Việt Nam và Lào. Đây là hoạt động giai đoạn 1 của Dự án do Trung tâm thực hiện với sự tài trợ của INQAAHE. Khóa đào tạo Giảng viên nguồn của 02 quốc gia trong khuôn khổ giai đoạn này có sự hợp tác giữa Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trung tâm Học thuật và tương tác (The Centre for Academic Partnerships and Engagement – CAPE) thuộc Trường Đại học Nottingham – Malaysia và Đại học Quốc gia Lào.

Các học viên tham gia Khóa đào tạo là các kiểm định viên, các giảng viên đến từ Đại học Quốc gia Lào, 09 trường đại học và các Trường thuộc ĐHQGHN, 03 Đại học Vùng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.  Khóa học được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tham dự Khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc; PGS.TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD. Về phía Đội ngũ chuyên gia của INQAAHE, có PGS.TS. ROZILINI M FERNANDEZ-CHUNG PFHEA và PGS.TS. RANJIT SINGH GILL; Các giảng viên đến từ Đại học Nottingham, Malaysia, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN phát biểu

Phát biểu tại sự kiện này, thay mặt Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền khẳng định khóa đào tạo này là khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động đảm bảo chất lượng quốc tế mà Trung tâm tham gia nhằm trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong nước  hướng đến các chuẩn mực quốc tế đã xác định trong sứ mạng và tầm nhìn của Trung tâm.

TS. Tạ Thị Thu Hiền cũng nhấn mạnh ngoài mục đích học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, khóa đào tạo này là cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới giữa các chuyên gia và các bên liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Việc tổ chức đào tạo chuyên sâu về thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (Outcome-based education – OBE) có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, giúp các giảng viên và kiểm định viên nguồn tiếp tục lan tỏa giúp giảng viên và các CSGDĐH thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

Các học viên tham gia lớp học

Khóa đào tạo được tổ chức từ tháng 7/2023 đến tháng 4/2024 (được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 tập trung vào đào tạo cho các học viên nguồn (theo hình thức online) nhằm hỗ trợ, phát triển hệ thống tại cơ sở giáo dục. Trong giai đoạn 2 sẽ đánh giá hiệu quả, các giảng viên nguồn tiếp tục tham gia hoạt động đào tạo với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Dự án theo hình thức trực tiếp.

PGS.TS. ROZILINI M FERNANDEZ-CHUNG PFHEA, Đại học Nottingham, Malaysia

TS. RANJIT SINGH GILL, Đại học Nottingham, Malaysia

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN

 Một số hình ảnh của Buổi Khai mạc và các hoạt động học tập diễn ra trong ngày đầu tiên của Khóa đào tạo:

https://cea.vnu.edu.vn/article-Khai-mac-khoa-dao-tao-quoc-te-ve-thiet-ke-chuong-trinh-dao-tao-theo-chuan-dau-ra-17096-1243.html

Theo VNU – CEA Media

Leave a reply

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/