Giới thiệu Kênh

uniHub

uniHub

uniHub là sáng kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nỗ lực xây dựng cộng đồng giáo dục đại học và nghề nghiệp gắn kết và chia sẻ, thúc đẩy hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động quản trị, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trên cả nước
  • Tên tiếng Việt: Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp
  • Tên tiếng Anh: Vocational and Higher Education Quality Hub
  • Tên miền website: unihub.vnu.edu.vn
  • Khẩu hiệu hoạt động: Chất lượng và Hội nhập
https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/