Giới thiệu

Chủ đề và hoạt động của Kênh

Chủ đề và hoạt động của Kênh

Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp hướng tới tạo lập và phát triển nền tảng để thúc đẩy văn hóa chất lượng của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở 4 trục nội dung chính như sau:

Learn More

Giới thiệu Kênh UniHub

Giới thiệu Kênh UniHub

Thông tin về kênh – Tên tiếng Việt: Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp. – Tên tiếng Anh: Vocational and Higher Education Quality Hub – Tên miền website: unihub.vnu.edu.vn Mục tiêu hoạt động của kênh…

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/