Contacts

Liên hệ với chúng tôi

  Thông tin:

  Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN là đơn vị thường trực của Kênh, thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

  • Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của Kênh;
  • Kết nối các cá nhân, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý giáo dục trong các hoạt động của Kênh;
  • Phối hợp với các tiểu ban chuyên môn tổ chức các hoạt động, sự kiện của Kênh;
  • Báo cáo Ban Giám đốc ĐHQGHN về hoạt động của Kênh;
  • Xây dựng, vận hành và quản trị website của Kênh;
  • Xây dựng và phát hành các ấn phẩm khoa học, sản phẩm truyền thông của Kênh;
  • Các nhiệm vụ khác
  address:

  Tầng 7, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  email:

  dbcl@vnu.edu.vn

  phone:

  +84 24 37549245

  address:

  Tầng 7, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  https://unihub.vnu.edu.vn/
  https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/