Tag: giới thiệu kênh

UniHub #11 – Tọa đàm “Chuyển đổi số trong hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo”

UniHub #11 – Tọa đàm “Chuyển đổi số trong hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo”

Sáng ngày 07/9/2022, Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Tọa đàm trong chuỗi hoạt động của Kênh năm 2022, chủ đề “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”.

Learn More

Bộ máy hoạt động của Kênh

Bộ máy hoạt động của Kênh

máy hoạt động của Kênh được hình thành với 3 nhóm: Hội đồng cố vấn chuyên môn; Các tiểu ban chuyên môn (theo các nhóm lĩnh vực: Quản trị; Đảm bảo chất lượng; Kiểm định chất lượng; Xếp hạng và đối sánh chất lượng giáo dục); và Đơn vị đầu mối thường trực (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN).

Learn More

Chủ đề và hoạt động của Kênh

Chủ đề và hoạt động của Kênh

Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp hướng tới tạo lập và phát triển nền tảng để thúc đẩy văn hóa chất lượng của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở 4 trục nội dung chính như sau:

Learn More

Giới thiệu Kênh UniHub

Giới thiệu Kênh UniHub

Thông tin về kênh – Tên tiếng Việt: Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp. – Tên tiếng Anh: Vocational and Higher Education Quality Hub – Tên miền website: unihub.vnu.edu.vn Mục tiêu hoạt động của kênh…

Learn More

https://unihub.vnu.edu.vn/
https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2016/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/ https://unihub.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2022/